Teeauslese
Japan Shincha-2016 Ebino kbA. 50g Japan Shincha-2016 Ebino kbA. 50g Art.Nr.: 486-005
11,60 €*
(23,20 €/100g )
China Hong Long Zhu 100g China Hong Long Zhu 100g Art.Nr.: 534-010
12,90 €*
(129,00 €/kg )
Azoren Grüntee Gorreana Verde Enrolado 100g Azoren Grüntee Gorreana Verde Enrolado 100g Art.Nr.: 338-010
7,90 €*
(79,00 €/kg )
China GABA Oolong kbA. 100g China GABA Oolong kbA. 100g Art.Nr.: 547-010
9,80 €*
(98,00 €/kg )
Kategorien Auslese
Grüntee aus Japan Japan Sencha Shimizu kbA. 100g Japan Sencha Shimizu kbA. 100g Art.Nr.: 480-010
8,50 €*
(85,00 €/kg )
Oolong aus China China Pouchong Danzong kbA. 100g China Pouchong Danzong kbA. 100g Art.Nr.: 436-010
9,80 €*
(98,00 €/kg )
Weißer Tee China Silver Tips Yin-Zhen kbA. 100g China Silver Tips Yin-Zhen kbA. 100g Art.Nr.: 474-010
19,80 €*
(198,00 €/kg )
Japan Matcha Japan Matcha Izumi kbA. 30g-Dose Japan Matcha Izumi kbA. 30g-Dose Art.Nr.: 485-003
16,90 €*
(563,33 €/kg )
Grüntee aus China China Lung Ching Qiu Cha 100g China Lung Ching Qiu Cha 100g Art.Nr.: 521-010
4,90 €*
(49,00 €/kg )